Tevékenységeink

Szülőklub

Egyesületünk alapítását a sorsközösségünk hívta életre.Azóta is minden hónapban találkozunk, ahol az aktualitásokon kívül, kötetlenül beszélgetünk, egymásnak segítséget, tanácsokat adva. Tapasztalatból mondjuk, hogy nagyon jól működik ez a fajta önsegítő kör.
Nem kell egyesületi tagnak lenned, hogy csatlakozz.Szívesen látunk autista gyermeket nevelő szülőket, családokat, és velük foglalkozó szakembereket. Nyitott, befogadó és megértő közösség vagyunk.
Minden hónapban egy adott témát járunk körbe, szükség szerint szakember bevonásával.

"Együtt könnyebb!"
Megalapítottuk a házi könyvtárunkat, ahol megosztjuk egymással a hasznos,érdekes,vagy hatást gyakorló könyveinket,amit körbe adunk.

Gyógyúszás, vagy Hidro rehabilitációs Gimnasztika / HRG foglalkozás

Mozgáskoordinációs problémák, hanyag tartás, gerincproblémák, elhízás, különböző fokú mozgássérülés eredményesen kezelhető gyógyúszás foglalkozással. Gyógypedagógus kolleganőnk speciális módszerrel (HRG), kiscsoportban foglalkozik a gyermekekkel, objektív felmérések alapján nagyon jó eredménnyel. A gyermekek megszeretik a vizet, szívesen végzik a játékos feladatokat. Speciális esetekben szinte az úszás az egyetlen olyan sport, melyet végezhetnek- volt olyan mozgássérült kisgyermek, aki ezen a foglalkozáson, a víz „támogatásával” tette meg első lépéseit.

Víziszonyos, túlsúlyos, hiperaktív, autista, asztmás, valamilyen gerinc, csípő, láb vagy mellkas deformitású, hanyag tartású, fizikálisan kissé gyenge, vagy egyszerűen csak egy vidám mozgáslehetőséget keresőnek ajánlott.

Szakember:
Szanyi-Nagy Mónika
H.R.G. oktató gyógypedagógus

Tehetséggondozás

Mentorprogramunk mellett elindítottuk a “Tehetséggondozás Érden” kis létszámú csoportos programunkat!

“Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna.”
Kristine Barnett

A tehetségfejlesztés sokféle, hiszen minden egyes gyermek személyisége egyedi és megismételhetetlen. A tehetséggondozó foglalkozásainkra várjuk azokat a gyerekeket,akikre a következők jellemzők:
- jó memória és beszédkészség,
- elvont gondolkodás
- fogalomalkotás
- kritikus gondolkodás
- kombinációkészség
- független gondolkodás
- eredeti gondolkodás
- ötletgazdagság
- szokatlan feladat és helyzetmegoldások
- az új, különös, akár irracionális gondolatok
- tevékenységek iránti fogékonyság
- kíváncsiságszellemi játékosság
- humorérzék
Ízelítő a foglalkozásaink tematikájából:
- környezettudatos gondolkodás megalapozása
- közös, projekt alapú foglalkozások
- táblás játékok
- logikai játékok
- szövegértés
- anyanyelvi játékok
- figyelemkoncentrációs játékok
- gondolkodtató feladatok
- logikai feladatok
- dramatizálás
- az emlékezet fejlesztésére irányuló játékos feladatok
- társasjátékok
- egyensúly és mozgás gyakorlatok
A feladatok megoldását egyénileg illetve csoportosan végezzük, az adott feladatnak megfelelően. A tehetséggondozó foglalkozás célja: a gyerekek motiváltságának növelése „kevésbé erős oldaluk fejlesztése” és az erős oldaluk gondozása. A gyermekek egy részénél egyszerre van igény tehetséggondozásra és fejlesztésre. Előfordul, hogy ezek a gyerekek magatartásproblémákkal küzdenek, alkatuknál fogva nehezebben illeszkednek be a kortársi közösségbe.
Az ilyen típusú gyermekeknél kiemelt figyelmet fordítunk szociális készségük fejlesztésére, figyelmük folyamatos lekötésére kihívást jelentő változatos tevékenységekkel. Célunk, hogy egy bázist biztosítsunk a tehetséges gyerekeknek, s támogatásunkon keresztül adottságaikat és lehetőségeiket minél szélesebb és teljesebb körben tudják hasznosítani. Foglalkozásaink egyben kapcsolatépítést, feltöltődést, lazítást és szórakozást is nyújtanak.

Jelentkezéseket a következő email címre várjuk: [email protected]

Szociális és kommunikációs fejlesztés


Három korcsoportban:
Ovisok, kisiskolások, tinik.

A szociális-kommunikációs készségek fejlesztése olyan komplex módszerekkel történik, melyek több, az autizmusban érintett fejlesztési területen egyszerre fejtik ki hatásukat.
Többek között a kommunikációs eszközök használata és nyelvi megértés, az ok-okozati összefüggések megértése, a társas viselkedés szabályai.
A kommunikációs nehézségek kiküszöbölése végett szükségesnek tartjuk a napirend és képkártyák használatát.
A terápiás tér biztonságérzetet, játékos feladataink pedig élvezetessé teszik a nálunk töltött időt.
A terápiás munkát az anamnézis felvétele és a gyermek aktuális állapotának felmérése előzi meg.

[email protected]

Kutyával asszisztált foglalkozás


Kutyával asszisztált fejlesztés SNI-s gyermekeknek

A foglalkozások során a kutya és gyerekek együtt vesznek részt készségfejlesztő játékokban, feladatokban. A kutya egy motiváló résztvevő, aki a gyermekek ösztönvilágára alapozva segíti elő fejlődésüket, közvetetten segíti őket a visszamaradott gyakorlati funkciók – nehézkes kommunikáció, mozgáskoordinációs problémák, pszichés terheltség és önbizalomhiány – fejlesztésében.

A kutyás terápiás foglalkozásokon tulajdonképpen a gyerekek egyes lelki fejlődési fázisaiba kapcsolódunk be különböző játékokon keresztül. A terápia során játékon keresztül történik a készségfejlesztő feladatok gyakorlása. Mind a kutya, mind a gyerek „vevő a játékra”, így a kutyával asszisztált munka során központi elem a játék. A készségfejlesztő gyakorlatok hosszú távú célja, hogy a kutya egy-egy pozitív cselekvés vagy viselkedés berögződését eredményezze a gyereknél, amit esetleg más élethelyzetekben is tud majd alkalmazni.

A kutyával asszisztált foglalkozás max. 8 fős csoportokban történik. Ennek lélektani hátterében az áll, hogy a gyerekek életében – normál fejlődési folyamat esetében már óvodás kortól – fontossá válik az együttlét, mely lehet egy tárgy körüli összeverődés, az együtt mozgás élménye, összedolgozás egy feladat megoldása érdekében. Együtt erősebbnek érzik magukat, illetve az egyik gyerek viselkedése hatással van a másikéra.
A kutya az alábbi témakörökben jelenthet motivációt a gyerekeknek a fejlesztő foglalkozások során:
- Nagymozgás fejlesztése
- Finommotorika fejlesztése
- Testtudat és testséma fejlesztése
- Térérzékelés, téri orientáció fejlesztése
- Ritmusérzék fejlesztése
- Egyensúlyérzék fejlesztése
- Tapintásos észlelés fejlesztése
- Vizuális észlelés fejlesztése
- Figyelem fejlesztése
- Megfigyelőképesség és memória fejlesztése
- Beszéd- és kommunikáció fejlesztése
- Szerepjátékok

Autizmus specifikus fejlesztés


Egyéni, vagy kis csoportos fejlesztésre is van lehetőség.
Az autizmus-specifikus fejlesztés legfőbb hosszú távú célja, hogy mindenki a számára elérhető legmagasabb önállóságot érje el, és tudjon részt venni a társadalomban.
Ehhez általában az alábbi területeken szükséges a támogatás:
- szociális, kommunikációs készségek fejlesztése (pl. érzelmek felismerése, kezelése, beszélgetés - kezdeményezése, fenntartása, kölcsönösség a társas kapcsolatokban)
- rugalmas gondolkodás fejlesztése, kihívást jelentő viselkedések megelőzése, kezelése
- motiváció, jutalmazás
- figyelem fejlesztése (irányítása a lényeges információkra)
- emlékezet (személyes jellegű emlékek felidézése
- problémamegoldó gondolkodás
- általánosítás
- utánzás
- kudarctűrés

Kulcsár-féle mozgás terápia


A tanulási nehézségek megelőzésére és oldására
Carl Henry Delacato neurológus dolgozta ki a terápiát,ezt fejlesztette tovább Kulcsár Mihályné.
Elméleti alapja, hogy a mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével,a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad (gurulás, kúszás, mászás), vagy nem gyakorlódnak be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. Az agyi területek elégtelen vagy nem jó működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémához, magatartás zavarhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek.
A komplex mozgásterápia segítségével minimális eszközigénnyel megelőzhető, illetve lényegesen csökkenthető vagy felszámolható a tanulási nehézség. Módszerével, viszonylag rövid idő alatt javulnak a dyslexiás, dysgraphiás tünetek és enyhülnek a kialakult magatartási problémák. Rendszeres gyakorlással az alacsonyabb IQ-val rendelkező gyermekeknél mérhető szintemelkedés érhető el. A módszer sikeresen alkalmazható felnőtteknél is. Az elemi mozgásokat beépítette terápiájába és tovább fejlesztette. Új területeket is bevont a fejlesztésbe, kidolgozta a térérzékelés, az egyensúlyérzék, a finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorait.
A vizsgálatot kb. 2-3 órát vesz igénybe A fejlesztőprogramot a vizsgálat eredményei alapján állítjuk össze. Ennek gerincét a mozgáskoordinációs gyakorlatok adják. Az összeállított gyakorlatsort minden nap végig kell otthon csinálni. Három-négy hetenként kell visszajárni kontrollra.
Ajánlott korosztály 6 éves kor felett.

Libikóka


Tehetségtámogató, kreatív mozgáscsoport gyerekeknek
Játékos egyensúlykeresés - érzelmi, szociális és kommunikációs fejlesztés mozgás- és táncterápiás illetve más művészetterápiás (zene, rajz) eszközökkel.
Hetente, 45 perces foglalkozások, kis létszámú csoportokban, rendszeres szülői konzultációkkal.
Szeretettel várunk olyan gyerekeket:
- akinek önértékelési zavaraik vannak,
- akik nehezen boldogulnak a közösségekben,
- akik nehezen fejezik ki az érzelmeiket, az igényeiket,
- akik szorongóak, gátlásosak,
- akik kiemelten tehetségesek.
Kreatív, testtudatos és mozgásos játékok zenével, rajzzal, mesével, beszélgetésekkel. Semmilyen előzetes mozgásos tapasztalatot, különösebb kreativitást vagy testi képességeket nem igényel.
Foglalkozásaink során egy teljesen elfogadó, biztonságos légkörben a különböző mozgásos gyakorlatokon keresztül teret adunk a gyerekek fantáziájának, belső világának. Felfedezünk, rácsodálkozunk, kapcsolódunk és együttérzünk– önmagunkkal és a társainkkal - akár máshogyan is, mint eddig. Együtt keressük az érzések, igények és vágyak megélésének és kifejezésének lehetőségeit. Megsegítjük a gyerekeket abban, hogy a bizalmuk önmaguk és a környezetük iránt erősödjön, és hogy bátrabban éljék meg és vállalják fel személyiségük sokszínűségét.
A mozgásos gyakorlatokon kívül a rajz, a zene, a mese és közös beszélgetés segíti a megélt élmények feldolgozását és integrálását.
További információ a pszichodinamikus mozgás – és táncterápiáról: https://mozgasterapia.net/
Tartja: Rajnoha Szilvia, pszichodinamikus mozgás – és táncterapeuta, mentálhigiénés szakember, pedagógus, édesanya

Barát Klub autista tiniknek


“NEKED IS LEHET BARÁTOD!”
A Barát-klubot a Tiszta Formák Alapítvány támogatja!
A Barát-klub gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens segítségével zajlik!
Új érkezőknek regisztrációhoz kötött!
Heti rendszerességű!
Regisztrálni: https://docs.google.com/.../1GxUnm.../edit